KEŞİF VE TEKLİF
GSM Destek
0536 520 90 08
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
0536 520 90 08
E-mail Destek
info@tmolcum.com
Paratoner ve Topraklama Ölçüm Mevzuatı
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

EVET
HAYIR
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
Hava Durumu

Ankara

Radyoaktif Paratoner, Aktif Paratoner ve faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki şartnameler gereği en az yılda bir defa kontrol edilmelidir. Enerji Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” Ek-P’de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelerde önerilen periyotları aşağıda verilmiştir.

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için :

Topraklamalara dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl
Topraklama ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller : 2 yıl

Sabit olmayan yapı ve tesisler için :

Sabit işletme elemanları için : 1 yıl
Yer değiştirilebilen işletme elemanları için : 6 ay
Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler ile çalışılan işyerleri ve buralarda alınacak önlemler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz. TSE tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS-62305 “Yapıların Yıldırımdan Korunma Kuralları” madde 2.11.2’ye göre “Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilir.”  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan “Genel Teknik Şartnamelerİ Bölüm 7, Yapı İşleri Elektrik Genel Teknik Şartnamesi” madde 47.15.1’e göre “yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kere yapılması zorunlu ve gereklidir.” Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğün’e göre de paratoner ve topraklama bakımlarının yapılması zorunludur.

Can ve mal güvenliğiniz için paratoner bakımlarının ve topraklama ölçümlerinin, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda yapılmasını ÖNEMLE ÖNERİRİZ!!!

Radyoaktif ve Aktif Paratoner Bakımı Esnasında Yapılan İşlemler:

Radyoaktif paratoner testi radyasyon ölçüm cihazı NEB-211 ile yapılır. Aktif paratoner markasına göre test edilebilir özellikte ise başlık testi yapılır. Radyoaktif ve aktif paratoner tesisatları muayeneleri yapılarak, TS-62305’e uygun olup olmadığı tutanak ile tespit edilir. Paratoner topraklama tesisat dirençlerinin ölçülerek, normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Paratoner tesisatı haricinde, işletme, koruma, ups, trafo vb. noktaların topraklama dirençleri ölçülerek normlara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.